Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

957624592
609831901

|
Radosław Zemsta
"Matka Boża... kochajcie Matkę Bożą...

ofiarujcie się Matce Bożej".

Ojciec PIO

 

BIAŁA ARMIA - Apostolat fatimski dla dzieci.

  bialaarmiagif Biała Armia to mała gałąź wielkiego drzewa Apostolatu Fatimskiego - ruchu skupiającego rodziny katolickie pragnące pogłębić swoją formację chrześcijańską w duchu orędzia fatimskiego. Dla młodszych dzieci Apostolat Fatimski proponuje ruch w pełni dostosowany do ich możliwości. Skupia on dzieci do lat dwunastu, które spełniają prośby wypowiedziane przez Matkę Najświętszą do małej Łucji, Franciszka i Hiacynty. Dzieci fatimskie zostały zaproszone przez Maryję do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu i ofiarowaniu swego życia Bogu. Dzieci z Białej Armii idą za ich przykładem. Ruch ten, znany jako Armata Bianca, czyli Biała Armia został zapoczątkowany przez o. Andreza d scanio, kapucyna, który po dziś dzień jest głównym koordynatorem. Powstanie Białej Armii bardzo mocno zalecał bł. o. Pio, święty stygmatyk, noszący na swoim ciele rany ukrzyżowanego Zbawiciela. O. Pio często powtarzał: "Świat uratują dzieci". Pięć lat po jego śmierci w 1973 r. w Taranto, we Włoszech, powstała Biała Armia. Dziś liczy ona ponad milion dzieci skupionych w "gniazdach modlitwy" na całym świecie.

Biała Armia ma pomóc w naśladowaniu fatimskich dzieci i w wypowiedzeniu całym sercem "tak" w spełnianiu wszystkich próśb Maryi.

Oto Jej najważniejsze prośby:

1. Adoruj Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
2. Wynagradzaj Matce Najświętszej za to, że grzesznicy zadają ból Jej Niepokalanemu Sercu.
3. Módl się i czyn pokutę w intencji nawrócenia grzeszników.
4. Módl się za Ojca Świętego.
5. Módl się o pokój na świecie

6. Codziennie odmawiaj Różaniec i modlitwy fatimskie.

Program Białej Armii:

Biała Armia powstała w 2004 roku. Spotkania w grupach odbywają się raz w miesiącu. Grupami Białej Armii opiekują się między innymi członkowie KSM -u działającego przy parafii. Dzieci uczestniczą w Nabożeństwach Fatimskich 13 każdego dnia miesiąca ( maj – październik).

Cele Białej Armii:

1. Przygotowanie dzieci do poświęcenia się Aniołowi Stróżowi, a potem Niepokalanemu Sercu Maryi;                                                

2. Nauczanie dzieci codziennej modlitwy różańcowej i gromadzenie je na wspólną modlitwę;                                                                            

3. Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii świętej w duchu modlitwy i medytacji; przeciwstawienie się rozpowszechnionej praktyce robienia z tego pierwszego sakramentalnego spotkania duszy z Jezusem płytkiej, świeckiej uroczystości;                                                                              

4. Objęcie swoją opieką rodzin dzieci, które powiedziały „tak” Niepokalanemu Sercu Maryi.

 1. Magdalena Majewska - prowadząca
 2. Natalia Kruk – zastępca
 3. Julia Jenek
 4. Maja Jenek
 5. Zuzanna Wochnik
 6. Julia Dymlańczuk
 7. Gabrysia Urbaniak
 8. Julia Wasilewska
 9. Jagoda Sokalska
 10. Matylda Kubacka
 11. Magdalena Wojdyła
 12. Milena Kalinowska
 13. Magdalena Kalinowska

2020 © Nogo All Rights Reserved.