Biała Armia

 

bialaarmia

BIAŁA ARMIA - Apostolat fatimski dla dzieci.

   Biała Armia to mała gałąź wielkiego drzewa Apostolatu Fatimskiego - ruchu skupiającego rodziny katolickie pragnące pogłębić swoją formację chrześcijańską w duchu orędzia fatimskiego. Dla młodszych dzieci Apostolat Fatimski proponuje ruch w pełni dostosowany do ich możliwości. Skupia on dzieci do lat dwunastu, które spełniają prośby wypowiedziane przez Matkę Najświętszą do małej Łucji, Franciszka i Hiacynty. Dzieci fatimskie zostały zaproszone przez Maryję do poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu i ofiarowaniu swego życia Bogu. Dzieci z Białej Armii idą za ich przykładem. Ruch ten, znany jako Armata Bianca, czyli Biała Armia został zapoczątkowany przez o. Andreza d scanio, kapucyna, który po dziś dzień jest głównym koordynatorem. Powstanie Białej Armii bardzo mocno zalecał bł. o. Pio, święty stygmatyk, noszący na swoim ciele rany ukrzyżowanego Zbawiciela. O. Pio często powtarzał: "Świat uratują dzieci". Pięć lat po jego śmierci w 1973 r. w Taranto, we Włoszech, powstała Biała Armia. Dziś liczy ona ponad milion dzieci skupionych w "gniazdach modlitwy" na całym świecie.

Biała Armia ma pomóc w naśladowaniu fatimskich dzieci i w wypowiedzeniu całym sercem "tak" w spełnianiu wszystkich próśb Maryi.

Oto Jej najważniejsze prośby:

1. Adoruj Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
2. Wynagradzaj Matce Najświętszej za to, że grzesznicy zadają ból Jej Niepokalanemu Sercu.
3. Módl się i czyn pokutę w intencji nawrócenia grzeszników.
4. Módl się za Ojca Świętego.
5. Módl się o pokój na świecie

6. Codziennie odmawiaj Różaniec i modlitwy fatimskie.

Program Białej Armii:

Biała Armia powstała w 2004 roku. Spotkania w grupach odbywają się raz w miesiącu.  Dzieci uczestniczą w Nabożeństwach Fatimskich 13 każdego dnia miesiąca ( maj – październik).

Cele Białej Armii:

1. Przygotowanie dzieci do poświęcenia się Aniołowi Stróżowi, a potem Niepokalanemu Sercu Maryi;                                                

2. Nauczanie dzieci codziennej modlitwy różańcowej i gromadzenie je na wspólną modlitwę;                                                                            

3. Przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii świętej w duchu modlitwy i medytacji; przeciwstawienie się rozpowszechnionej praktyce robienia z tego pierwszego sakramentalnego spotkania duszy z Jezusem płytkiej, świeckiej uroczystości;                                                                              

4. Objęcie swoją opieką rodzin dzieci, które powiedziały „tak” Niepokalanemu Sercu Maryi.