Sakrament Bierzmowania dla Dorosłych

bierzmowanie kurs dorosli

Nasza Parafia została wyznaczona do przprowadzenia kursów przygotowawczych do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych w naszej Diecezji . Tutaj będą podawane informacje , kiedy będą przeprowadzane.

 Zgodnie z instrukcją  naszej Diecezji z 01.09.2007 r.  kandydatem może być: 

  • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
  • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
  • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
  • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
  • Emigracja młodzieży.