Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

957624592
609831901

|
Radosław Zemsta

"Ja jestem zmartwychwstanie i życie , kto wierzy we Mnie, choćby i umarł ,

 żyć będzie, a każdy ,kto żyje i wierzy we Mnie ,nie umrze na wieki."

Zmarli:

 Rok 2017

2016 -24

2015 - 25

2014 - 22

2013 -31

2012 - 24

2011-26

2010 -25

2009 - 22

2008 - 25

2007 - 20

2006 - 28

2005 - 28

2004 - 26

2003 - 25

2002 - 25

Klepsydry pogrzebowe

Kiedy zamawiany klepsydry pogrzebowe proszę zwracać uwagę na miejsce Mszy świętej i miejsce pochówku . Często zdarzają się pomyłki.

Dla wyjaśnienia
Kościół w Trzebiczu - to kościół parafialny
kościoły w Gościmiu i Przynotecku - to kościoły filialne.

Często są źle drukowane i dochodzi do pomyłek.
Tak samo dotyczy wezwań kościoła
Trzebicz - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Gościm - - pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Przynotecko - pw. Matki Bożej Częstochowskiej

MODLITWY ZA ZMARŁYCHW CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu Miłosierdziu zanoszę do Ciebie moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twego sługi (Twojej służebnicy) od wszystkich grzechów i kar na nie. Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekuistego światła, z karania do wiecznych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie, nakłoń Twego ucha ku naszym prośbom, gdy w pokorze błagamy Twego miłosierdzia; przyjmij duszę sługi Twego N., której kazałeś opuścić tę ziemię, do krainy światła i pokoju i przyłącz ją do grona Twych wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi jak braci i siostry, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w Tobie, wszyscy zjednoczymy się z Tobą w jednej wierze i miłości. Dopomóż nam, miłosierny Boże, zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z miłością pomagając naszym żyjącym braciom i siostrom radą i dobrym przykładem, a zmarłym modlitwą i zasługami płynącymi z naszych dobrych uczynków. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, przez Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Boże mój, miłuję Cię nade wszystko dla Twej nieskończonej dobroci i żałuję z całego serca, że Ciebie, moje Dobro Najwyższe, tak wiele razy obraziłem. Udziel mi swej łaski, abym wytrwał w dobrym i nie powracał już do dawnych moich grzechów. Zmiłuj się nade mną, a także nad duszami cierpiącymi w czyśćcu, które miłują Cię z całego serca i ze wszystkich swoich sił. Wysłuchaj błagania, jakie zanoszę za nimi i udziel mi łaski, o którą proszę przez ich wstawiennictwo. Miej litość nade mną i nad biednymi duszami w czyśćcu. O Maryjo, Matko dusz w czyśćcu cierpiących, uproś im jak najszybsze uwolnienie z czyśćca i wieczny odpoczynek w niebie. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

2020 © Nogo All Rights Reserved.