ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie ponadbranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja kościoła w m. Przynotecko w Gminie Stare Kurowo