Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

957624592
609831901

Baner

Modlitwa na czas pandemii
Modlitwa 1

previous arrow
next arrow
Slider

Najbliższe Wydarzenia

|
Radosław Zemsta
Dzisiejsza niedziela nosi miano "niedzieli gaudete" czyli niedzieli radości. Skąd taka nazwa? Przede wszystkim z przekonania, że Przyjście Pana jest bliskie, co wywołuje wielką radość. W czasach, kiedy w Adwencie większy nacisk stawiano na pokutę (nie można było grać na organach ani ozdabiać kościoła kwiatami) w ten dzień odstępowano od praktyk umartwiania i uroczyście celebrowano radość ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Nazwa wiąże się także z antyfoną śpiewaną na rozpoczęcie dzisiejszej mszy świętej: "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się"! (Flp 4, 4n) W języku łacińskim tekst ten brzmi: "Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete".
Różowy kolor ornatu ma duże znaczenie symboliczne. W okresie Adwentu używa się szat fioletowych, które w jasnym świetle wydają się być różowe. Podobnie jest z Kościołem, który oczekuje przyjścia Pana i Jego Światłości. Tak jak w "Pieśni Zachariasza": "nawiedzi nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają" (Łk 1, 78n).
Dlatego kapłani używając w czasie mszy różowych szat, pokazują przewagę światła nad ciemnością i bliskie przyjście Zbawiciela. Możliwa jest także interpretacja, w której kolor ten przypomina niebo o świcie i zapowiada wschodzące słońce. W tym przypadku - Chrystusa.
Obchody "niedzieli radości" nie powinny być zastępowane innymi obchodami w parafii. "Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę" (Papież Paweł VI, adhortacja apostolska "Gaudete in Domino").
Różowych ornatów używa się także w IV niedzielę Wielkiego Postu w "niedzielę laetare".
|
Radosław Zemsta
Każda świeca w wieńcu adwentowym ma swoją nazwę i specjalne znaczenie
W I niedzielę Adwentu zapalamy „Świecę Proroka”. Każda z czterech świec oznacza coś bardzo konkretnego.
Jednym z symboli adwentowego wystroju kościoła jest adwentowy wieniec. Od jakiegoś czasu adwentowe wianki zaczęły gościć także w naszych domach. Czy mają jedynie ozdobić dom i stworzyć świąteczną, przytulną atmosferę? Jakie jest ich znaczenie?
Kształt, zieleń i liczba świec nie są przypadkowe. Mają swoją głęboką symbolikę.
Znaczenie wieńca adwentowego
Wieniec adwentowy posiada przedchrześcijańskie skandynawskie korzenie. Został przyjęty przez kościoły luterańskie i „ochrzczony” jako adwentowy świecznik. W wielu krajach wieniec adwentowy znajduje się nie tylko w kościołach, ale także w domach, gdzie każda rodzina zbiera się, aby wspólnie się modlić i przygotować do narodzin Zbawiciela. W Polsce wieniec adwentowy pojawił się po I wojnie światowej.
Okrągły kształt wieńca adwentowego jest symbolem jedności i wieczności. Przypomina powtarzający się cykl pór roku i jest symbolem wieczności Boga i znakiem zwycięstwa Chrystusa.
Wiecznie zielone gałązki świerkowe lub sosnowe są symbolem wiecznego życia i znakiem nadziei: na świat ma przyjść Mesjasz, który pokona ciemność, zło i śmierć. Przypominają również wejście Jezusa do Jerozolimy, kiedy został przywitany zielonymi gałązkami i okrzyknięty Królem.
Czerwone wstążki zawiązywane na wieńcu symbolizują miłość Boga, która najpełniej objawia się w narodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Fioletowe wstążki są znakiem pokuty i nawrócenia w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza.
Świece na wieńcu adwentowym
Cztery świece adwentowe symbolizują cztery tygodnie Adwentu i wskazują na najważniejsze etapy historii zbawienia. Zapalane kolejno w każdą niedzielę wskazują na upływ czasu, skracając czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
„Świeca Proroka” (Świeca Nadziei) – zapalana w I Niedzielę Adwentu symbolizuje proroków, którzy zapowiedzieli przyjście Mesjasza.
„Świeca Betlejem” (Świeca Pokoju) – zapalana w II Niedzielę Adwentu na pamiątkę miejsca, w którym narodził się Zbawiciel.
„Świeca Pasterzy” (Świeca Radości) – zapalana w III Niedzielę Adwentu przypomina pasterzy, którzy jako pierwsi ujrzeli Jezusa i ogłosili światu „radosną nowinę”. Niedziela ta nosi nazwę Gaudete („Radujcie się”), dlatego świeca ma radosny, różowy kolor.
„Świeca Aniołów” (Świeca Miłości) – zapalana w IV Niedzielę Adwentu symbolizuje aniołów, którzy objawili się pasterzom w grocie betlejemskiej, ogłaszając im narodziny Dzieciątka Jezus.
Obraz wspólnoty
W całości wieniec adwentowy jest obrazem wspólnoty oczekującej w miłości i radości na swojego Pana. Dlatego powinien być umieszczany w kościele w widocznym miejscu lub w domu, na stole. W domach, zgodnie z tradycją, świece zapala najmłodszy członek rodziny.
Znając tę głęboką symbolikę wieńca adwentowego, z pewnością nie zrezygnujemy z jego okrągłego kształtu. Zadbamy też o to, aby nie znalazły się w nim elektryczne lampki, ale prawdziwe, woskowe świece.

2021 © Nogo All Rights Reserved.