Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

957624592
609831901

|
Radosław Zemsta
 • Funkcja świadka chrztu - wyjaśnienie
 • Rok 2017
 • 2016- 28
 • 2015- 25
 • 2014 - 29
 • 2013 - 29
 • 2012 - 39
 • 2011 - 27
 • 2010 - 38
 • Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)
          Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
          Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
          „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
          Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
          Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
          Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

         
 • Obowiązki rodziców dziecka:

 •                 - przygotowują się do chrztu dziecka,
                  - są obecni,
                  - publicznie proszą o chrzest,
                  - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
                  - wyrzekają się szatana,
                  - składają wyznanie wiary,
                  - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
                  - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
                  - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga
 •                 (spowiedź św, I Komunia   św., bierzmowanie),
                  - są świadkami wiary dla dziecka,
                  - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
                  - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św.,
 •                 sakramenty św.),
                  - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
                  - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie
 •                 świąt i przygotowują się do nich,
                  - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
                  - świętują dzień Patrona,
                - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie,
 •                 pomoc sąsiedzka,
 •               przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
                - zawierzają dziecko Bogu:
 • „Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”. „Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja.
  Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
  Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.
 •       Obowiązki rodziców chrzestnych:

 •                 - wyznaczeni przez rodziców
                  - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
                  - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
                  - należą do Kościoła katolickiego
                  - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
                  - wyrzekają się szatana
                  - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
                  - otrzymują specjalne błogosławieństwo
                  - trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
                  - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
                  - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
                  - żyją wiarą, nadzieją i miłością
                  - modlą się za chrześniaka
                  - kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
                  - zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
                  - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez
 •                 rodzice zwracają im uwagę

2020 © Nogo All Rights Reserved.