Boże Ciało

BOŻE CIAŁO

Boże Ciało Gościm 8 czerwiec 2023 r.

Msza święta z procesją o godzinie 09.00.

Budowa wzdłuż drogi asfaltowej.

Proszę o przyjście po 1 osobie do zakrystii po Mszy świętej 4 czerwca i odebranie nowych " dywanów " do ołtarzy.

Przygotowanie ołtarzy przez mieszkańców Gościmia o nr domu:

I - nr 106 -119 ,

II - nr 97 - 104 ,

III - nr 70-84 ,

IV - nr 85-96

Boże Ciało Trzebicz 8 czerwiec 2023 r.

Msza święta z procesją o godz. 11.00

Przygotowanie ołtarzy:

I- Przynotecko nr 34- 48

II  - K. Szatanik + Przyjaciele + ul. Kolejowa

III - ul. Gorzowska 11-20

IV - ul. Gorzowska 1-10