Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta

Wydarzenia w Parafii Trzebicz od 1945 r.

 

Pierwszym ważnym wydarzeniem w tworzeniu zrębów pod parafię było poświęcenie Kościoła w Trzebiczu 29 września 1945r. przez ks. Teofila Widełka ( z Drezdenka) . Kościół został poświęcony pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i kanonicznie przyłączono go do parafii w Drezdenku.

1946 r. – Kilka miesięcy posługę pełnił ks. Wujek. Zamieszkał początkowo w Goszczanowcu , potem w Trzebiczu.

Po odwołaniu zostaje kościół bez opieki. Trzebicz , Gościmiec obsługuje ks. prob. Zagrodzki z Drezdenka, a Gościm – ks. prob. Rybicki z Lipek.

8.09.1946 r. – Poświęcenie Kościoła w Gościmiu.

03.08.1948 r. - W sierpniu obejmuje placówkę ks. Ledopold Filipowski i pełni obowiązki dwa lata. W miesiącach letnich przybywają klerycy z Warszawy wysłani przez ks. Prymasa , by pomagać w pracy duszpasterskiej.

21.10.1948 r. – Poświęcenie kościoła w Przynotecku.

22 lipca 1950 r. Proboszczem zostaje mianowany ks. Wiktor Markiewicz ( pismo administracyjne z Gorzowa Wlkp. ) , a obowiązki obejmuje

1 września 1950. Należą do parafii 4 kościoły filialne: w Przynotecku, w Gościmiu, w Gościmcu , w Lubiatowie.  

24 sierpień 1950 r. – Pierwsze przemówienie do parafian przez ks. Markiewicza. Ogłosił , że do parafii przyjdą 3 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z Poznania - przybyły 1 września 1950r. Siostra Heise – przełożona - objęła funkcję organistki i udziela nauki w szkole ; Siostra Wiśniewska – objęła funkcję zakrystianki i pielęgniarki w parafii ; Siostra Zawiernicka – obejmuje katechizacje w parafii .  

2 listopada 1950 r. – Zatwierdzenie Domu sióstr zakonnych przez władze kościelne.

4 marca 1951r. Ks. Dziekan Stefan Zagrodzki wraz z Ks. Markiewiczem stosując się do udzielonego im prawa nadanego przez Kurię Ordynariatu w Gorzowie Wielkopolski z dnia 9 lutego 1951 roku dokonali Uroczystego aktu poświecenia i erygowania Drogi Krzyżowej w Kościele w Trzebiczu.

19 maja 1951r. miało miejsce najważniejsze wydarzenie w dziejach trzebickiej Parafii. Tego dnia na mocy uprawnienia otrzymanego pismem z dnia 11 maja 1951r. nr 2194/51/r od ks. abpa Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski , Kuria Ordynariatu w Gorzowie Wlkp. wydała dekret erekcyjny parafii pw. NSPJ w Trzebiczu , podpisany przez ks. Tadeusza Załuczkowskiego, jako ordynariusza. Dekret wchodził w życie z dniem 1 czerwca tegoż roku. Odczytanie dekretu nastąpiło 5 września 1951 r. w kancelarii parafialnej . Ks. dziekan Zagrodzki w obecności proboszcza ks. Markiewicza oraz świadków p. Fuczyły Piotra i p. Szydełko Karola , mieszkańców Trzebicza odczytał dekret erekcyjny dotyczący parafii w Trzebiczu.

16 wrzesień 1951 r. dokonano poświęcenia głównego ołtarza i tabernakulum.

27 kwiecień 1952 r. – Poświęcenie 2 bocznych ołtarzy w Trzebiczu.  

11 maja 1952 r.– Wizyta ekscelencji ks. Ordynariusza Zygmunta Szelążka i ks. Kanclerza Mariana Kumali.  

26- 26.05.1954 r. - Wizytacja parafii przez ekscelencje ks. Ordynariusza Zygmunta Szelążka.        

01 listopad - 24 grudzień 1961 r.  Przebudowa prezbiterium i głównego ołtarza w Trzebiczu.  

01 styczeń 1962 r. - Poświęcenie nowego ołtarza przez ks. dziekana Stefana Zagrodzkiego.  

22- 26 lipiec 1962 r. -Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestniczyło w nim 3000 wiernych.  

26 sierpnia 1962 r. Poświęcenie kopii obrazu MB Częstochowskiej w głównym ołtarzu przez ks. Urbanowskiego ze zgromadzenia księży Chrystusowców.  

23 czerwca 1963 r. – I Prymicje ks. Eugeniusz Kurzawa z Trzebicza. Święcenia kapłańskie przyjął w Stargardzie Szczecińskim - 16.06.1963r.

27 czerwiec 1963 r.- Intronizacja NSPJ , która poprzedzona została misjami świętymi prowadzonymi przez Ojców Jezuitów z prowincji krakowskiej.  

7.03.1965 r. -Zamontowano mikrofony w kościele w Trzebiczu , aby każde Słowo Pisma św. doszło do każdego słuchającego.  

6.11. 1967 r. - Wizytacja bp. Ignacego Jeża w parafii.

W sierpniu 1971 roku w kościele parafialnym zamontowano radiofonię i przeprowadzano remont dachu świątyni .  

7 - 9.06. 1974 r. - Wizytacja Ks. Bpa Wilhelma Pluty.  

26 sierpień 1974 r. - Dostano zgodę na budowę zakrystii w Trzebiczu.

08 maj 1977 r. – Święcenia kapłańskie otrzymał ks. Józef Kowalczyk z Gościmca z rąk Ks. Bp. Wilhelma Pluty w Strzelcach Krajeńskich.

1978 r. - wymiana miechów w organach i zainstalowanie silnika z dmuchawą przez p. Miężała z Wronek

18.06.1978 r. Ks. Bp Paweł Socha udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

27- 28.11.1980 r. - Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Pawła Socha.

10.05.- 02.07.1981 r. - Malowanie kościoła parafialnego przez Firmę Goldów z Mikołowa Śląskiego.  

01.06.1986 r. Mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Roman Prostak.  

4 czerwiec 1987r. -Ks. Biskup Józef Michalik udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

1988 r. - położono nową posadzkę w Kościele w Trzebiczu wykonała to Firma T . Biedy z Krakowa.

12.06.1988 r. Msze św. prymicją odprawił ks. Ryszard Rudkiewicz ( wyświęcony 05.06.1988 r. ).

27- 28.09.1988 r Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Pawła Sochy.

20.11.- 20.12.1990 r. Remont Wieży w Kościele Filialnym w Gościmiu. Koszt to 70.000 zl.

1991 r.  Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej. Uczestniczył w niej. Ks. Bp. Edward Dajczak.

1993 r. Wizytacja Kanoniczna J. E. Ks. Bp. Pawła Sochy.

1994r.  W lipcu przeżywano smutne wydarzenie - Uroczystości Pogrzebowe Ks. Władysława Kasprzaka . Pochowany na cmentarzu w Trzebiczu.

1997r. Założenie grup modlitewnych : Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Apostolatu Maryjnego.

1998 r. Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego.

2002 r. - Założono grupy i Stowarzyszenia : Parafialny Zespół Caritas , Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Biała Armia.

07.09.2003 r. Prymicją Mszę świętą sprawował ks. Tomasz Szatanik CRL.

07 - 09.05.2004r. Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Edwarda Dajczaka.

06.06.2004 r. - Prymicyjną Mszę świętą sprawował o. Robert Żuczkowski OFM Cap.

2007 r. Peregrynacja Relikwii Bł. Karoliny Kozkówny - Patronki KSM-u.

2009 r. Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Pawła Sochy . W trakcie wizyty dokonuje poświęcenia ołtarza stałego w Kościele w Trzebiczu.

21- 23.06.2010 r. Pomoc powodzianom dla Sokolnik.

08.- 11.05.2011 r. Misje przed Jubileuszem 60-lecia parafii

14.05.2011r. Jubileusz 60- lecia istnienia Parafii Trzebicz. Uroczystą Mszę świętą sprawował J.E. Ks. Bp Stefan Regmunt.

07- 11.12.2011 r. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego . Uroczystą Mszę świętą na powitanie sprawował J.E. Ks. Bp. Stefan Regmunt

14.04.2012 r. Ks. Bp. Adam Dyczkowski udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

27.05.2012 r. Prymicyjną Mszę świętą sprawował. Ks. Tomasz Szydełko ( święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. Ks.Bp. Stefana Regmunta 26.05.2012r w Katedrze Gorzowskiej).

22.09.2012r -Jubileusz 15 - lecie Apostolatu Maryjnego i 10 lecie oddziału KSM-u ,Poświecenie zegara na kościele ( uruchomienie po 60 latach nie działania).

W październiku 2012 roku zamontowano ekran do wyświetlania pieśni w kościele parafialnym w Trzebiczu.

W kościele filialnym w Gościmiu pomalowano nawę główną , zabezpieczono, pomalowano i wymieniono belki drewniane w przejściu na chór boczny z prawej strony.

 Rok 2013

 • kontynuacja renowacji Kościoła w Gościmiu: malowanie nawy głównej, demontaż mechanizmu zegara, oraz tarczy .
 • Odpust Parafialny  - ks. kan. mgr Wojciech Jurek , ks. kan. mgr Piotr Bortnik
 • 09.09.W katedrze gorzowskiej odznaczenie Zasłużony dla Diecezji Zielonogórskogorzowskiej otrzymała p. Katarzyna Szydełko z Trzebicza.< zdjęcie>
 • Powiatowy Konkurs o JP2 - J. E. Ks. Bp. Tadeusz Lityński

ROK 2014 r.-

14.02.Ks. Proboszcz Tadeusz Wołoszyn zostaje Vice Dziekanem Dekanatu Drezdenko

21.03 - Spotkanie Ludzi Pracy - J. E. Ks. Bp Stefan Regmunt

27.04- Radosław Zemsta z Gościmia uczestniczy w Uroczystościach Kanonizacji papieża Jana Pawła II I Jana XXIII.

10.05- Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Do parafii przywieziono Kopię Obrazu MB Paradyskiej. Drużyna Ministrancka zajęła II Miejsce w Piłce Nożnej w naszej Diecezji.

21.06 - Udział w 25 Rocznicy Koronacji Obrazu MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Odpust Parafialny  - ks. lic. mgr Tomasz Gierasimczyk.

Wymiana drzwi wejściowych , oraz zamontowanie tarcz zegarowych w kościele w Gościmiu.

Dożynki Parafialne

16.10  Powiatowy Konkurs o JP2 - J. E. Ks. Bp. Tadeusz Lityński

ROK 2015 r. -

 • Uruchomienie mechanizmu zegara w kościele w Gościmiu
 • 19-20.05  - Wizytacja Kanoniczna Parafii - J. E. Ks. Bp Tadeusz Lityński
 • 20.05 Sakrament Bierzmowania dla młodzieży z parafii Trzebicz, Nowe Drezdenko - J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński
 • Remont Plebanii w miesiącach czerwiec - sierpień
 • Dożynki Gminne w Gościmiu
 • Powiatowy Konkurs o JP 2 - J. E. Ks. Bp Tadeusz Lityński

ROK 2016 r -

 • Ks. Proboszcz otrzymuje tytuł Kanonika RM  
 • 25 - lecie kapłaństwa Ks. Proboszcza
 • Sakrament Bierzmowania- J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński
 • Powiatowy Konkurs o JP 2 - ks. Cyran

ROK 2017 r.

 • Powiatowy Konkurs Papieski o JP 2
 • 20- lecie Apostolatu Maryjnego
 • Spotkanie Nauczycieli Dekanatu Drezdenko - J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński

 

ROK 2018 r. -

 • Powiatowy Konkurs Papieski o JP 2
 • Dożynki Gminne

 

ROK 2019 r.-

 • Powiatowy Konkurs Papieski o JP2
 • wybudowanie i poświęcenie figury Niepokalanego Serca Maryi
 • wybudowanie i postawienie nowego krzyża w Zielątkowie
 • Dożynki Gminne w Gościmiu

ROK 2020 r. -

 • Transmisje internetowe, Drogi Krzyżowej  , Mszy świętej  - w związku Covid 19
 • postawienie nowego krzyża przy kościele w Gościmiu - ks. bp Szymon Stułkowski ( Archidiecezja Poznańska)
 • nadanie imienia Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II -. ks. proboszcz  Zbigniew Kobus
 • nowa figura  św. Floriana przy kościele w Gościmiu

 

 • ROK 2021 r.
 • Sakrament Bierzmowania - J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński
 • Zwiedzanie szkoły im. św. Jana Pawła II - J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński
 • montaż monitoringu oraz uruchomienie  -plebania, oraz kościół Gościm ,
 • montaż i uruchomienie alarmu przeciw włamionewego - plebania
 • udział w Diecezjalnych Dożynkach w Rokitnie
 • zakup nowych mebli do zakrystii w Gościmiu - 2 szafy , biurko , wieszak na ubrania - sponsorzy

2022 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.