Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta

Rozporządzenie RM - zmiany w ograniczeniach

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w działalności kościołów i innych związków wyznaniowych od 15 maja do 5 czerwca br. obowiązują następujące przepisy:

  • ulega zniesieniu obowiązek zakrywania ust i nosa podczas sprawowania kultu religijnego „na otwartym powietrzu” (§ 25, ust. 2), pod warunkiem zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m (§ 26, ust. 10, pkt. 2). Obowiązek zakrywania ust i nosa jest utrzymany na cmentarzu (§ 25, ust. 1, pkt. 3) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny (§ 26, ust. 9, pkt. 2).
  • W kościołach istnieje wciąż obowiązek zasłaniania ust i nosa (§ 25, ust. 1, pkt. 3) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny (§ 26, ust. 10, pkt. 1).
  • Limit wiernych w kościołach pozostaje bez zmian - przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni oprócz osób sprawujących kult religijny (§ 26, ust. 10, pkt. 1).
  • Przed wejściem do kościołów i kaplic informuje się o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie (§ 26, ust. 11).

 

2021 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.