faraIntencje

Dlaczego warto zamawiać intencje Mszy Świętej?

„Modlitwa za żywych i zmarłych” jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy. U Boga czas – pojmowany jako coś co ogranicza – nie istnieje. Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie wstawiać się u Boga za innymi. To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych, jest u Boga zawsze teraźniejszością. Dlatego słuszna jest modlitwa za ludzi, którzy już dawno zmarli.

Człowiek za życia stoi na każdym kroku wobec konieczności wyboru dobra i zła, wiary lub niewiary, miłości bliźniego lub egoizmu. W ostateczności dojść może do pełni dobra, wiary, miłości tak, że śmierć stanie się dla niego chwilą zjednoczenia z Bogiem. Może też dojść do ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji- do potępienia.

I w jednym, i w drugim przypadku modlitwa za zmarłych nie znajdowałaby usprawiedliwienia: zbawionym nie jest potrzebna, potępionym zaś nie mogłaby już pomóc. Lecz dusza człowieka może dojść do jeszcze jednego stanu, którym jest czyściec. Jest to miejsce w którym człowiek ma możliwość odpokutowania za grzechy już odpuszczone i oczyszczenie się z wad, I jedynie wiara w możliwość tego pośmiertnego oczyszczenia uzasadnia praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przyśpieszyć chwilę ich ostatecznego zbawienia.

Przykładem tej praktyki i jej pochwała daje nam Księga Machabejska, która to wyraża akceptacje poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o modlitwę i złożenie ofiary przebłagalnej za zabitych „aby zostali uwolnieni od grzechu” (2Mch 12,45).

 

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W PARAFII TRZEBICZ

14 lipca 2024 - 21 lipca 2024

Niedziela 14 lipca 2024

św. Franciszka Solano, kapłana, św. Henryka II, św. Kamila de Lellis, kapłana i zakonnika, św. męczenników Jana Jones i Jana Wall, kapłanów, bł. Angeliny Marsciano, zakonnicy, bł. Jakuba de Voragine, biskupa
8:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
+ Leon Kęsy 1r int. żony Zdzisi z dziećmi
9:00
Kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przynotecku
+ Władysław , Andźelika , Kornelia Ankutowicz, Jerzy Pieniak
10:15
Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gościmiu
+ rodziców Józef Bronisława i brat Tadeusz Szydełko
+ rodziców Nadzieja 30r . śm. Zygmunt Horbanowicz , i zm.z rodz. Horbanowicz
11:30
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
+ Karolina Świętochowska im - ur. int. siostry z rodziną
+ Robert 7r , Krystyna 13 r. Jankowskich
Chrzest święty : Jan Rudkiewicz

Poniedziałek 15 lipca 2024

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, św. Pompiliusza Marii Pirotti, kapłana, św. Włodzimierza I Wielkiego
0:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne

Wtorek 16 lipca 2024

św. dziewic i męczennic z Orange, św. Marii Magdaleny Postel, dziewicy, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
0:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne

Środa 17 lipca 2024

św. Aleksego, wyznawcy, bł. dziewic i męczennic Teresy od św. Augustyna i Towarzyszki, bł. Pawła Piotra Gojdič, biskupa
0:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne

Czwartek 18 lipca 2024

św. Szymona z Lipnicy, kapłana
0:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne

Piątek 19 lipca 2024

św. Makryny Młodszej, św. Symmacha, papieża, bł. Ludwiki z Sabaudii, zakonnicy
0:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne

Niedziela 21 lipca 2024

św. Apolinarego, biskupa i męczennika, św. Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora Kościoła
8:00
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne
9:00
Kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przynotecku
wolne
10:15
Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gościmiu
wolne
11:30
Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu
wolne