Aktualności

Modlitwa dla Ukrainy

Modlitwa dla Ukrainy

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), kolejny już raz, wystąpiła z ogólnoeuropejską inicjatywą modlitewną „Łańcuch eucharystyczny".

Przez 39 kolejnych dni, poszczególne episkopaty będą podejmowały różnorodne inicjatywy modlitewne, upraszając dar sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy. Kościół w Polsce będzie animował modlitewnie dzień 20 marca br. Tego dnia w gorzowskiej katedrze zostanie odprawiona Msza św. w intencji pokoju w Ukrainie.