Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30 oraz Gorzkich żali w niedziele po Mszy świętej w Trzebiczu , Gościm , Przynotecko przed Mszą św. Podczas nabożeństw zbierana jest Jałmużna Wielkopostna . Rekolekcje Wielkopostne 4 Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca ,Spowiedź święta 24 marca, Rekolekcje Szkolne 25 – 27 marca.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa. Władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i naród litewski.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

6. Kościół sprzątają :

Gościm  - Mania Małgorzata , Kamińska Krystyna , De Jung Urszula

Przynotecko –Borek Beata , Krzywicka Agnieszka

 

2021 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.