Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

957624592
609831901

Strona główna

|
Radosław Zemsta

Przepisy sanitarne – podstawa prawna

 

W załączeniu przesyłamy treść nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w stanie epidemii. Zmiany obowiązują od 7 listopada br.

Zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych - w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:

a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,

b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.

oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”


2020 © Nogo All Rights Reserved.